Depressie is nog steeds voor de meeste mensen een onbegrepen aandoening. Een gebroken been, een hartkwaal en zelfs kanker kunnen we begrijpen vanuit een medisch, klinisch oogpunt. Er is (meestal) een duidelijke verklaring. Deze verklaring én het niet onbelangrijke feit dat we bij deze aandoeningen controle houden over onze hersenen, zijn ondersteunend bij het accepteren en het een plaats geven in ons leven.

Bij een psychiatrische aandoening, zoals depressie, is geen eenduidige verklaring te vinden en bovendien doet ons ‘hoofd’ niet meer wat we willen. Dit maakt het begrijpen en accepteren van een depressie moeilijk.

In de training ‘Leer je depressie kennen’ ga je jouw depressie onderzoeken. Vragen als ‘wat ligt er ten grondslag aan mijn depressie’, ‘hoe moet ik mijn depressie zien’, ‘hoe verhoud ik me tot mijn depressie’ en ‘wat kan ik leren van mijn depressie’ vormen een rode draad. Inzichten die je tijdens het onderzoek opdoet, kunnen leiden tot begrijpen en begrijpen kan leiden tot begrip. Begrip en acceptatie liggen dicht bij elkaar. Begrip kan zorgen voor een opluchting, er vallen stukjes van een tot nu toe onbegrepen puzzel op zijn plek. Waar vechten tegen de ene kant van de medaille is, is acceptatie de andere kant van dezelfde medaille.

In het onderzoek ga je aan het werk met twee thema’s:

  • Depressie als patroon: nadruk ligt op bewustwording, begrijpen, accepteren en kiezen.
  • Persoonlijk leiderschap: nadruk ligt op bewustwording en het terugnemen van de regie over je leven tijdens een depressie en daarna.

De training is gebaseerd op het boek ‘De kracht van depressie’. De volgende training start op 7 september 2019. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.